Zagrożenia związane z dyscypliną jaką jest sky surfingiem

Sky surfing jest jedną z dyscyplin sportu określaną jako sport ekstremalny. Zagrożenia związane z uprawianiem sky surfingu są podobne do tych związanych ze spadochroniarstwem. Według ogólnego twierdzenia sport to zdrowie. Jednakże sporty ekstremalne opierają się na ryzyku i narażeniu zdrowia na szwank. Sporty tego typu wymagają zdolności fizycznych i psychicznych oraz właściwego opanowania podstaw. Wiadome jest wszystkim, że uprawianie sportów ekstremalnych związane jest z wysokim ryzykiem kontuzji, groźnymi urazami, a nawet śmiercią.

Jednym z zagrożeń dla spadochroniarzy jest możliwość nieotwarcia spadochronu, następnie wymienia się także inne czynniki ryzyka takie jak brak umiejętności, zbyt wysokie mniemanie o zdolności kontrolowania podczas lotu własnego ciała i sprzętu. Innymi ryzykownymi zdarzeniami są splątane linki, wpadnięcie w korkociąg, niestabilność podczas swobodnego spadania, poza tym można z kimś się zderzyć w powietrzu, źle wylądować. Najbardziej narażonymi na urazy częściami ciała są nogi, stopy, kręgosłup i staw barkowy.

Niebezpieczne dla skoczków są takie elementy jak brak otwarcia lub zbyt niskie otwarcie czaszy głównej, następnie awaria spadochronu głównego, gdy skoczek nie zareagował odpowiednio, zdarzają się również awarie zapasu, kolizje, gdy skoczek zderzył się z kimś lub czymś. Zdarza się także, że skoczek ginie, gdy ląduje na napełnionej czaszy spadochronu głównego lub zapasowego.

Większość wypadków lotniczych wywołanych jest przez niezachowanie bezpieczeństwa błędne działanie, które zostały wykonane przez działania niezgodne z ze standardami i procedurami jak przekroczenia przepisów, następnie przez brak działania spowodowane rozproszeniem uwagi, brakiem koordynacji, zmęczeniem czy innymi, następnie przez braki kwalifikacji czy umiejętności spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu czy błędną oceną spowodowaną brakiem doświadczenia. Czasem się również zdarza, ze członek załogi jest niezdolny jest do wykonywania obowiązków.

Niektórym zagrożeniom można zapobiec poprzez zadbanie o sprawność posiadanego sprzętu przez wszystkich wykonujących skoki spadochronowe.

Warto stosować kilka zasad obejmujących bezpieczeństwo oraz co do unikania kolizji w trakcie lotu . Jedną z zasad jest stosowanie prawidłowych separacji, następnie powinno się zadbać o prawidłowe wyznaczenie ścieżki lądowania dla skoczków. Bezpieczeństwo skoczków to również jasno określone strefy oczekiwania dla skoczków oraz zapoznanie skoczków z zasadami lądowania na wybranej strefie zrzutu. Należy także znać takie zasady jak fakt, że lecący z przodu ma pierwszeństwo. Współcześnie bezpieczeństwo zapewnia też jakość dzisiejszego sprzętu spadochronowego. Na podwyższenie bezpieczeństwa wpływa także twardy kask. Bezpieczeństwo można zwiększyć poprzez dobry sprzęt, czas poświęcony na doskonalenie swoich umiejętności i trenowanie zdolności panowania nad deską. Zapobieganie zagrożeniu to również szanowanie zmian pogodowych i unikanie skoków w bliskości chmur burzowych.

Dodaj komentarz